Εξετάσεις για ουρολοίμωξη.

Απεικονιστικές εξετάσεις για ουρολοίμωξη


  • Ενδείξεις
  • Απλή ακτινογραφία ΝΟΚ
  • Ενδοφλέβια πυελογραφία
  • Κυστεοουρηθρογραφία
  • Υπερηχογράφημα
  • Αξονική και μαγνητική τομογραφία
Στις περισσότερες περιπτώσεις ουρολοιμώξεων δεν απαιτείται απεικονιστικός έλεγχος, καθώς η κλινική εικόνα και τα εργαστηριακά ευρήματα από μόνα τους επαρκούν για να τεθεί η ακριβής διάγνωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, η χρήση απεικονιστικών μεθόδων είναι απαραίτητη, με σκοπό την εντόπιση της εστίας της λοίμωξης και την αναγνώριση υποκείμενων ανωμαλιών στο ουροποιογεννητικό σύστημα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ουρολοιμώξεις στους άντρες και στα κατεσταλμένα άτομα, οι εμπύρετες ουρολοιμώξεις, περιπτώσεις όπου τίθεται η υποψία απόφραξης, η αποτυχία ανταπόκρισης στην αντιβιοτική θεραπεία και οι υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, απόρροια βακτηριακής εμμονής στο ουροποιογεννητικό σύστημα. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
Χρησιμοποιείται για μια πρώτη εκτίμηση του ουροποιογεννητικού. Μπορεί να δείξει την ύπαρξη ακτινοσκιερών λίθων, αλλά και να θέσει την υποψία ύπαρξης ανωμαλιών, όπως ανώμαλη σκίαση των νεφρών και του ψοΐτη μυός, απόρροια νεφρικού ή περινεφρικού αποστήματος, τα ευρήματα ωστόσο δεν είναι ειδικά
Θεωρείται εξέταση ρουτίνας σε περιπτώσεις επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης και της έκτασης στις περιπτώσεις αποφρακτικής ουροπάθειας. Εντούτοις δεν θεωρείται εξέταση εκλογής για την εκτίμηση καταστάσεων, όπως η πυονέφρωση και το νεφρικό απόστημα.
Αποτελεί βασική εξέταση για την εκτίμηση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης. Χρησιμοποιείται, επίσης, και για την αξιολόγηση ασθενών με νευρογενή κύστη και ουρηθρικά εκκολπώματα, τα οποία, αν και σπάνια, προκαλούν εμμένουσες ουρολοιμώξεις.
Θεωρείται ίσως η σημαντικότερη μέθοδος για την απεικόνιση των νεφρών, καθώς έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μη επεμβατική, η διενέργειά της είναι εύκολη και γρήγορη, ενώ ο ασθενής δεν εκτίθεται σε κανενός είδους ακτινοβολία. Το υπερηχογράφημα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο, όσον αφορά την αναγνώριση νεφρολιθίασης, υδρονέφρωσης, πυονέφρωσης και περινεφρικού αποστήματος. Επιπλέον, είναι δυνατή και η μέτρηση του υπολείμματος ούρων μετά από ούρηση. Το βασικό μειονέκτημα του υπερηχογραφήματος είναι ότι η διαγνωστική του ακρίβεια έγκειται στην εμπειρία του εξεταστή.
Και οι δύο αυτές μέθοδοι προσφέρουν την πιο λεπτομερή απεικόνιση της ανατομίας του ουροποιογεννητικού συστήματος. Έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία από την ενδοφλέβια πυελογραφία και το υπερηχογράφημα, όσον αφορά τη διάγνωση της εστιακής βακτηριακής νεφρίτιδας, του νεφρικού και περινεφρικού αποστήματος και της λιθίασης. Επίσης, με τη βοήθεια του αξονικού τομογράφου είναι δυνατή η διαδερμική παροχέτευση περι- και παρα- νεφρικών αποστημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ουρολόγο.